www.terapeuta-gestalt.pl
Psychoterapia w Poznaniu

Psychoterapia jest drogą podczas której można poznać siebie, dokonać zmian i żyć w zgodzie ze sobą z akceptacją tego, jakim się jest człowiekiem. Jestem psychologiem oraz certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt ( nr.certyfikatu 274).

Na co dzień pracuje w: 

•  Gabinecie Psychoterapeutycznym w Poznaniu (Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Rozmowa)
•  w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Wcześniejsze prace w zawodzie:

31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny jako psycholog - konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej
• pracowałam jako psycholog szkolny w ZSS w Wolsztynie na stanowisku psycholog 
• pracowałam jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu dla Osób Niepełnosprawnych
• odbyłam staż w dwóch szpitalach -
> w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie 
> w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu
• prowadziłam warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym z zakresu komunikacji w grupie oraz liczne warsztaty dla osób bezrobotnych dotyczące radzenia sobie ze stresem, asertywności, poczucia wartości i inne.

Wykształcenie:
- ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku psychologia w specjalności psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby
- odbyłam Staż Gestalt -  Roczny Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie
- ukończyłam trzyletnią Szkołę Psychoterapeutów w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie (certyfikat 274)
- Szkołę Superwizorów Norsk Gestaltinstitutt AS w Oslo reazliowanej we współpracy z Instytutem Gestalt w Krakowie
- brałam udział w treningach terapeutycznych oraz w warsztatach poswięconych pracy z ciałem, analizie transakcyjnej, pracy z klientem uzależnionym, pracy z dzieckiem w sytuacji rozwodu rodziców oraz psychologicznych podstaw organizacji życia dorosłych i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach poświęconych zawodzie psychoterapeuty. Dbając o etykę zawodu pracuję pod stałą superwizją.

 

 


"Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono"
Sartre
Staż Gestalt